ហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃ ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី បានយល់ព្រមឡាយព្រះហស្ថ កាលពីឆ្នាំ ២០០៥ លើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម?

ចែករំលែក ៖​

០៤ កក្កដា ២០២២ / 04 July 2022 - King Norodom Sihamoni and the controversial 2005 "Additional Border Treaty" (*)

ហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃ ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី បានយល់ព្រមឡាយព្រះហស្ថ កាលពីឆ្នាំ ២០០៥ លើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម ត្រួតលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋ ឆ្នាំ ១៩៨៥ រវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសវៀតណាម ទោះបីព្រះអង្គដឹងថា ការឡាយព្រហស្ថនេះ ជាទង្វើក្បត់ជាតិ យ៉ាងណាក៏ដោយ?

(*) THREAT TO THE MONARCHY

- Question: Why did King Norodom Sihamoni sign off the "Additional Border Treaty" in 2005 despite knowing that it would legitimize illegal border treaties which were signed by Hun Sen in the 1980s and then declared null and void by the 1991 Paris Peace Agreements?

- Answer: Because Hun Sen threatened at that time to abolish the monarchy if the King refused to do as he demanded.

https://www.facebook.com/rainsy.sam.5/videos/786838109352131

Flag Counter