ប្រវត្តិសាស្រ្តដែលជនក្បត់ជាតិ ហ៊ុន សែន ចង់បិទបាំង

ចែករំលែក ៖​

០៧ មករា ២០២៤ / 07 January 2024

កូនខ្មែរទាំងអស់ ត្រូវចងចាំថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវបានយួនកុម្មុយនីស្តបង្កើត ក្នុងគោលបំណង លេបទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា តែប៉ុណ្ណោះ។ មកដល់ពេលនេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានេះ មានជនក្បត់ជាតិ ហ៊ុន សែន ធ្វើជាប្រធាន គឺជាអ្នកបន្តវេនពីជនក្បត់ជាតិ សឺង ង៉ុកមិញ។

Flag Counter