របប ហ៊ុន សែន ចាត់ទុកពលរដ្ឋជាអ្នកសុំទាន ដែលរំពឹងតែលើអំណោយ ដើម្បីរស់ / The Hun Sen Regime treats citizens as beggars who depend on donations for survival

ចែករំលែក ៖​

១៨ ធ្នូ ២០២០ / 18 December 2020 - Stop the beggar mentality (*) 

ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ ៖ ពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវរង់ចាំ និងមិនត្រូវរំពឹង លើអំណោយបោកបញ្ឆោត ពីថ្នាក់ដឹកនាំអសមត្ថភាព និងពុករលួយ ដូចសព្វថ្ងៃទេ តែយើងត្រូវទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិរបស់យើងជាពលរដ្ឋ ដូចជាសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យ មានការងារធ្វើសមរម្យ និងមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យ។ នេះជាសិទ្ធិ ដែលថ្នាក់ដឹកនាំ ដែលមានសមត្ថភាព និងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវ គេធានាជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេ ទូទាំងពិភពលោក ជាពិសេស ក្នុងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ។

(*) A change of culture is required: Instead of expecting donations from their incompetent and corrupt leaders Cambodians must demand that their rights as citizens be respected, such as the rights to a decent dwelling, a decent job and decent living conditions as recognised in any democracies.

May be an image of 2 people, people standing and text that says "របប ហ៊ុន សែន ចាត់ទុកពលរដ្ឋជាអ្នកសុំទាន ដែលរំពឹងតែលើអំណោយ ដើម្បីរស់ The Hun Sen regime treats citizens as beggars who depend on donations for survival"

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោត ប្រកាសដោយ គ.ជ.ប. និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនអាចយកជាការ បានទេ / Sam Rainsy rejects election results proclaimed by NEC (*)
ការបង្ក្រាបកាន់តែសាហាវ មកលើគណបក្សប្រឆាំង បង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ ហ៊ុន សែន ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ / Cambodia’s Hun Sen Shows His Weakness With Post-election Repression
ហ៊ុន សែន បញ្ចុះអាយុ ដើម្បីក្រាញអំណាចបានមួយឆ្នាំទៀត / Hun Sen changes his date of birth to appear younger and stay longer in power.
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជាអ្នកបញ្ជា ឲ្យគេសម្លាប់ ពិសិដ្ឋ ពីលិកា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ / Hun Sen's wife, murderer Bun Rany presides over Cambodia's Bloody Red Cross
ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃ ៥ មិថុនា បានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធបក្សតែមួយ នៅកម្ពុជា / Cambodia’s Local Elections Have Ended Hun Sen’s One-Party System / Les élections locales du 5 juin ont mis fin au système de parti unique au Cambodge
Flag Counter