រដ្ឋប្រហារលោក ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ ១៩៩៧ / Hun Sen’s military coup in 1997 / résistance contre le coup d’état de hun sen en 1997.

ចែករំលែក ៖​

កាលពី ២២ ឆ្នាំមុន ភ្លាមក្រោយពីរដ្ឋប្រហារលោក ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ ១៩៩៧ លោក សម រង្ស៊ី បានចេញមុខប្រឆាំង អំពើខុសច្បាប់និងព្រៃផ្សៃរបស់លោក ហ៊ុន សែន នេះ ហើយបានទៅដល់ទីតាំង កម្លាំងស្នេហាជាតិ ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំង អំណាចផ្តាច់ការ របស់លោក ហ៊ុន សែន។

22 years ago, immediately after Hun Sen’s military coup in 1997, Sam Rainsy publicly opposed this illegal and barbaric act and visited patriotic resistance forces that fought against Hun Sen’s dictatorship.

Sam Rainsy s’était publiquement opposé à cet acte illégal et barbare et a rendu visite aux forces patriotiques de résistance qui se battaient contre la dictature de hun sen.

 

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
មានតែក្រុមមនុស្សមិនគ្រប់ទឹកទេ ដែលគាំទ្រលោក ហ៊ុន សែន / The Moon sect supports Hun Sen's recent visit to Myanmar
លោក សម រង្ស៊ី ចង់ឡើងតុលាការ ជំនួសលោក កឹម សុខា / Sam Rainsy asks to be prosecuted in lieu of Kem Sokha.
លោក សម រង្ស៊ី ស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុន ដែលគ្រប់គ្រងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ឈ្មោះ LINE បញ្ជាក់ថា សារឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោក ហ៊ុន សែន និងនាង ធី សុវណ្ណថា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ គឺជាការឆ្លើយឆ្លងគ្នាពិតប្រាកដ តាមរយៈបណ្តាញ LINE / LINE Can Protect Users by Confirming Messages Sent by Cambodia’s Hun Sen
ជនផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន បានភ្ជាប់វាសនារបស់គាត់ ជាមួយនិង ជនផ្តាច់ការភូមា មីន អ៊ុងលាំង។ ពីរនាក់នេះ នឹងលង់ទឹក គឺបាត់បង់អំណាច ក្នុងពេលជាមួយគ្នា នៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរ និងប្រជារាស្ត្រភូមា នឹងដណ្តើមបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ទន្ទឹមគ្នា។ / Hun Sen and Min Aung Hlaing: These two dictators from Cambodia and Myanmar are clinging on to each other. When one falls, he will take the other with him.
បាតុកម្មប្រឆាំង ហ៊ុន សែន នៅប្រទេសភូមា / Rejection of Min Aung Hlaing - Hun Sen joint declaration
Flag Counter