តើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ មានការបែកបាក់គ្នាមែន ឬក៏យ៉ាងដូចម្តេច? តើលោក កឹម សុខា និងលោក សម រង្ស៊ី នៅតែជាមនុស្សតែមួយដដែល ឬក៏យ៉ាងដូចម្តេច? / - Is there really a split in the CNRP? - Are Sam Rainsy and Kem Sokha still united as one person?

ចែករំលែក ៖​

១៤ ធ្នូ ២០២១ / 14 December 2021 - How strong is the unity of the CNRP? (*)

តើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ មានការបែកបាក់គ្នាមែន ឬក៏យ៉ាងដូចម្តេច? តើលោក កឹម សុខា និងលោក សម រង្ស៊ី នៅតែជាមនុស្សតែមួយដដែល ឬក៏យ៉ាងដូចម្តេច?

សូមស្តាប់ការបកស្រាយរបស់លោក សម រង្ស៊ី តាមរលកធាតុអាកាស វិទ្យុអាស៊ីសេរី កាលពីថ្ងៃ ១០ ធ្នូ ២០២១។

(*) How strong is the unity of the CNRP?

- Is there really a split in the CNRP?

- Are Sam Rainsy and Kem Sokha still united as one person?

Please listen to Sam Rainsy's comment on Radio Free Asia (RFA) on 10 December 2021. This is what Sam Rainsy said in Khmer language: "Although Kem Sokha can’t express himself freely, I sincerely believe that he continues to share my goal and strategy. The only possible difference between us is tactical and concerns for example the role of small political parties created or reactivated after the dissolution of the CNRP, which Kem Sokha and I created together. To determine the tactics to be used and avoid misunderstandings, Kem Sokha and I need to meet and talk. But we can’t do that under current conditions, because Hun Sen is preventing Kem Sokha from leaving the country, and is stopping me from entering. Hun Sen fears nothing more than unity between democratic forces represented by the CNRP, which shook the regime in the national and local elections of 2013 and 2017. It is to be expected that Hun Sen seeks to divide us and set traps for us. It is up to us to remain vigilant and not fall into them. Our unity rests on our shared goal and shared strategy. Tactics can change, and have many different facets. They can constantly be altered as circumstances change. The "split" between Kem Sokha and Sam Rainsy which some have sought to highlight doesn’t have anything serious or irreversible about it. In fact, Sam Rainsy and Kem Sokha remain united as one person when it comes to the most important aspect of our unity: our commun goal and strategy."

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោត ប្រកាសដោយ គ.ជ.ប. និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនអាចយកជាការ បានទេ / Sam Rainsy rejects election results proclaimed by NEC (*)
ការបង្ក្រាបកាន់តែសាហាវ មកលើគណបក្សប្រឆាំង បង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ ហ៊ុន សែន ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ / Cambodia’s Hun Sen Shows His Weakness With Post-election Repression
ហ៊ុន សែន បញ្ចុះអាយុ ដើម្បីក្រាញអំណាចបានមួយឆ្នាំទៀត / Hun Sen changes his date of birth to appear younger and stay longer in power.
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជាអ្នកបញ្ជា ឲ្យគេសម្លាប់ ពិសិដ្ឋ ពីលិកា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ / Hun Sen's wife, murderer Bun Rany presides over Cambodia's Bloody Red Cross
ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃ ៥ មិថុនា បានបញ្ចប់ប្រព័ន្ធបក្សតែមួយ នៅកម្ពុជា / Cambodia’s Local Elections Have Ended Hun Sen’s One-Party System / Les élections locales du 5 juin ont mis fin au système de parti unique au Cambodge
Flag Counter