លោក សម រង្ស៊ី ចង់ឡើងតុលាការ ជំនួសលោក កឹម សុខា / Sam Rainsy asks to be prosecuted in lieu of Kem Sokha.

ចែករំលែក ៖​

១៣ មករា ២០២២ / 13 January 2022

លោក កឹម សុខា ត្រូវបានតុលាការ កោះហៅទៅកាត់ទោស នៅថ្ងៃ ១៩ មករា ២០២២ ខាងមុខនេះ។ លោក សម រង្ស៊ី ចង់ឡើងតុលាការ ជំនួសលោក កឹម សុខា។

Kem Sokha is to be prosecuted before the Phnom Penh Court on 19 January 2022. Sam Rainsy asks to be prosecuted in lieu of Kem Sokha.

Please watch the attached video with English subtitles.

Message from Sam Rainsy to the Hun Sen-controlled Phnom Penh Court:

« Instead of Kem Sokha the Phnom Penh Court should prosecute me for "sedition," "collusion with the USA" and "treason."

While this Court seems to be struggling to gather evidence supporting those allegations against Kem Sokha, I ask to be prosecuted in lieu of the present accused.

In my capacity as President successively of the Khmer Nation Party (1995-1998), the Sam Rainsy Party (1998-2012) and the Cambodia National Rescue Party (2012-2017) I have developed over the last 25 years a foreign network -- much more wide-ranging and active than that of Kem Sokha -- in order to seek support from abroad to bring about democratic change in Cambodia. If Hun Sen considers my countless meetings with foreign prime ministers, ministers, members of parliament and civil society leaders from numerous countries worldwide as activities pertaining to “collusion with foreign countries and agents” with the intention to commit “treason” and if Hun Sen considers the documents and photos that I have posted on my Facebook page to show my past activities with foreigners as “evidence” to prosecute me for “treason”, then the whole world will consider him as completely crazy. »

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ពិធីជួបជុំគ្នា នៅតំបន់ទីក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃ ២១ ឧសភា ២០២២ ដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ សម្តែងសាមគ្គីភាព ចំពោះអ្នកស្នេហាជាតិ និងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ ដែលកំពុងតែតស៊ូ ដើម្បីសេរីភាព និងយុត្តិធម៌ នៅប្រទេសកម្ពុជា
តើនរណាចូលរួមក្នុង "វេទិកា សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក" ដែលរៀបចំរាល់ឆ្នាំ នៅទីក្រុងដាវ៉ូស (Davos) ប្រទេសស្វីស ហើយពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ក្រោយពីបានចំណាយលុយសន្ធឹកសន្ធាប់ ដើម្បីទៅបង្ហាញខ្លួននៅទីនោះ? / Who are those "global business and political elites" who attend the annual World Economic Forum in Davos, Switzerland, and what do they expect from such a gathering?
សមាគមអាស៊ាន បែកជា ២ ក្រុម ទាក់ទងប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក ៊ ASEAN splits into 2 groups with regard to China and the US
លោក សម រង្ស៊ី ឡើងទូរទស្សន៍អាល្លឺម៉ង់ / Interview in English with German National Television (Deutsch Welle) in Berlin.
ដំណឹងខ្លីៗ / News in brief
Flag Counter