លោក សម រង្ស៊ី បានទទួលពានរង្វាន់លិខិតឆ្លងដែននៃសេរីភាព ពីសមាជិកសភាអឺរ៉ុប នាទីក្រុង Strasbourg ថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០១ / Sam Rainsy was awarded the Passport for freedom by members of the Parliament 12 December 2001, in Strasbourg.

ចែករំលែក ៖​

១២ ធ្នូ ២០០១ / 12 December 2001

លោក សម រង្ស៊ី ត្រូវបានសមាជិកសភាអឺរ៉ុបផ្តល់ពានរង្វាន់ លិខិតឆ្លងដែននៃសេរីភាព (Passport for freedom) នៅថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០១ នៅទីក្រុង Strasbourg។

អត្ថន័យនៃលិខិតឆ្លងដែនគឺផ្តល់ការការពារផ្នែកសីលធម៌ និងការគាំទ្រដល់ឥស្សរជននយោបាយសំខាន់ៗដែលតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគាត់។

លោក សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សប្រឆាំងនៅកម្ពុជា (ស្ដាំ) និងលោក Ari Vatanen សមាជិកសភាជនជាតិហ្វាំងឡង់ ថ្លែងសុន្ទរកថារួមគ្នា បន្ទាប់ពីលោក សម រង្ស៊ី ត្រូវបានផ្តល់ពានរង្វាន់ ។ / Cambodian opposition leader Sam Rainsy (Right) and Finnish member of the Euro Parliament Ari Vatanen give a joint press point after Rainsy was awarded the Passport for freedom. AFP PHOTO/BELGA/GERARD CERLES via Getty Images)
 

Flag Counter