លោក សម រង្ស៊ី ការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច នៅកម្ពុជា / Sam Rainsy defends the rights of Cambodia's indigenous peoples

ចែករំលែក ៖​

១៤ សីហា ២០២២ / 14 August 2022

យើងមិននឹកស្មានថា កម្រិតវប្បធម៌ របស់លោក ហ៊ុន សែន ទាបដល់ប៉ុណ្ណឹង។ លោក សម រង្ស៊ី គ្រាន់តែយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ឆ្នាំ ២០០៧ ស្តីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច មកបង្ហាញ ហើយត្រៀមអនុវត្ត សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ពេលណាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ មកដឹកនាំប្រទេសយើង ស្រាប់តែលោក ហ៊ុន សែន បញ្ជាឲ្យតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់ កាត់ទោសលោក សម រង្ស៊ី ពីបទ "ក្បត់ជាតិ" ពីព្រោះបាន "កាត់ខេត្តខ្មែរ ចំនួន ៤ ឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាម"។ តាមការពិត ឯកសារ ដែលលោក សម រង្ស៊ី បានចុះហត្ថលេខា ជាមួយតំណាងជនជាតិដើមភាគតិច មួយរូប កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ នោះ គឺគ្រាន់តែជាការចម្លងទាំងស្រុង តែប៉ុណ្ណោះ ពីឯកសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលធានាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច សម្រាប់គ្រប់ប្រទេស ទូទាំងពិភពលោក ។

អ្នកណាដែលនិយាយតាមលោក ហ៊ុន សែន គឺជាមនុស្សដែលបង្ហាញពីកម្រិតវប្បធម៌ និងសីលធម៌ របស់ខ្លួន ដ៏ទាបជាទីបំផុត។

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ ៖https://www.un.org/.../declaration-on-the-rights-of...

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) was adopted by the General Assembly on Thursday, 13 September 2007, by a majority of 144 states in favour, 4 votes against (Australia, Canada, New Zealand and the United States) and 11 abstentions (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Russian Federation, Samoa and Ukraine).

Years later the four countries that voted against have reversed their position and now support the UN Declaration. Today the Declaration is the most comprehensive international instrument on the rights of indigenous peoples. It establishes a universal framework of minimum standards for the survival, dignity and well-being of the indigenous peoples of the world and it elaborates on existing human rights standards and fundamental freedoms as they apply to the specific situation of indigenous peoples.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (A/RES/61/295)

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
លោក សម រង្ស៊ី នៅប្រាសាទ Maintenon ជិតផ្ទះគាត់នៅជនបទ ប្រទេសបារាំង / Au Château de Maintenon, près de notre maison de campagne en France, dans le département d'Eure-et-Loir.
បាតុកម្មជនជាតិខ្មែរ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រឆាំងវត្តមាន ហ៊ុន សែន នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ បុរីញូយ៉ក / Anti-Hun Sen demonstration in front of the U.N. Headquarters in New York City.
ក្រោមរបបគ្រួសារនិយម កូនខ្វះសមត្ថភាព ត្រូវតែឡើងតាមជើងខោឪ
បទសម្ភាសន៍​លោក សម រង្ស៊ី​ ជាមួយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក (VOA) ស្ដីពីស្ថានការណ៍នយោបាយចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជា / Sam Rainsy's interview with VOA Khmer on the latest political situation in Cambodia
ពួកគាត់គ្មានឪពុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេ តែពួកគាត់ត្រូវតែមានលទ្ធភាពស្មើគ្នា ក្នុងការចូលរួមដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃមុខ / Equal opportunity for Khmer youth in taking up top positions at national level.
Flag Counter